CÔNG TY TÂN TÚ CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH CHẠY THỬ TỜI TẠI TÀU DẦU KHÍ 108 (CTY MGMC)
Ngày 02 tháng 08 năm 2017, CÔNG TY CP TM & CN TÂN TÚ đã ký kết hợp đồng với TRUNG TÂM ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN (MGMC) về việc Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, vận hành, chạy thử tời tại tàu Dầu khí 108 neo tại cảng Visal thuộc thành phố Vũng Tàu.

Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, đội ngũ Tân Tú đã hoàn thành xong Cụm tời thủy lực 3 tấn + 150m cáp phi 14 + bộ nguồn thủy lực 200 lít + tủ điện điều khiển.

 

Trưa ngày 05/08/2017, Bắt đầu vận chuyển sản phẩm đến tàu Dầu khí 108 neo tại cảng Visal thuộc thành phố Vũng Tàu và thực hiện việc Lắp đặt, vận hành, chạy thử tại tàu.

 

Ngày 06/08/2017, Tân Tú và MGMC ký biên bản nghiệm thu hoàn tất công việc. 

 

Một số hình ảnh tham khảo: