CÔNG TY TÂN TÚ ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC THÁO XILANH CŨ VÀ CUNG CẤP, LẮP ĐẶT XILANH MỚI Ø320 x Ø180 x 1900mm TẠI CẢNG IFV
Ngày 23 tháng 06 năm 2016 Công ty CP Thương Mại Và Công Nghiệp Tân Tú đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH INTERFLOUR Việt Nam về việc Tân Tú sẽ Cung cấp Xilanh thuỷ lực Ø180 x Ø320 x 1900 và Dịch vụ tháo xilanh cũ, lắp xilanh mới Ø180 x Ø320 x 1900 tại cảng IFV.

Ngày 23 tháng 06 năm 2016 Công ty CP Thương Mại Và Công Nghiệp Tân Tú đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH INTERFLOUR Việt Nam về việc Tân Tú sẽ Cung cấp Xilanh thuỷ lực Ø180 x Ø320 x 1900 và Dịch vụ tháo xilanh cũ, lắp xilanh mới  Ø180 x Ø320 x 1900 tại cảng IFV.

Ngày 09/09/2016 Tân Tú đã mời đại diện IFV đến xưởng Tân Tú chứng kiến thử áp 300 bar cho xilanh mới, kết quả đạt áp thử và được đại diện IFV ký nhận nghiệm thu.

 

Ngày 23/09/2016 Tân Tú vận chuyển xilanh mới, vật tư thiết bị hỗ trợ cho việc tháo xilanh cũ và lắp xilanh mới đến cảng IFV. Đồng thời 6 kỹ thuật Tân Tú cũng đến cảng IFV để học an toàn. Tất cả các thiết bị, vật tư bên Tân Tú đem xuống cảng IFV đều được kiểm định rõ ràng, đáp ứng yêu cầu bên phía nhà máy IFV.

 

 

Ngày 24/09/2016 bắt đầu thực hiện công việc tháo xilanh cũ, lắp xilanh mới và hoàn tất công việc trong thời gian 04 ngày. Được IFV ký nhận nghiệm thu bàn giao vào ngày 28/09/2016.