CÔNG TY TÂN TÚ ĐÃ HOÀN THÀNH XONG SẢN PHẨM MỚI: BẦU GIẢM ÂM
Ngày 20 tháng 07 năm 2017, Đội ngũ kỹ thuật và nhân viên Tân Tú vừa hoàn thành xong 1 sản phẩm hoàn toàn mới để giao cho khách hàng.

Một số hình ảnh sản phẩm:

winkBầu giảm âmsurprise