Công ty Tân Tú Gia công, Chế Tạo, Cung Cấp, Vận chuyển, Lắp Đặt, Thử tải, Chuyển giao vận hành Xi lanh thủy lực đóng mở chốt cửa, Trạm Nguồn, Tủ Điện Điều Khiển Gói Thầu XL 02 Và XL 05
Ngày 22 tháng 03 năm 2017, CÔNG TY CP TM & CN TÂN TÚ đã ký kết hợp đồng với CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ AN HƯNG về việc Công ty Tân Tú sẽ Gia công, Chế Tạo, Cung Cấp, Vận chuyển, Lắp Đặt, Thử tải, Chuyển giao vận hành Xi lanh thủy lực đóng mở chốt cửa, Trạm Nguồn, Tủ Điện Điều Khiển Gói Thầu XL 02 (Cống Cần Chông - Trà Vinh) Và XL 05 (Cống Chủ Chí - Phó Sinh).

- Căn cứ vào hợp đồng số 03/2017/HDXL ngày 24 tháng 02 năm 2017 V/v thi công gói thầu XL05: Sửa chữa, cung cấp, lắp đặt cửa ván, thiết bị cống Chủ Chí, Phó Sinh giữa Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 và Liên danh Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị An Hưng- Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thái Hưng Thịnh.

 

- Căn cứ vào hợp đồng số 04/2017/HDXL ngày 24 tháng 02 năm 2017 V/v thi công gói thầu XL02: Sửa chữa, cung cấp, lắp đặt cửa ván, thiết bị cống Cần Chông giữa Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 và Liên danh Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị An Hưng- Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thái Hưng Thịnh.

 

- Căn cứ vào Nhu cầu và Năng lực của 2 bên. 

 

=> Ngày 22 tháng 03 năm 2017, CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ AN HƯNG đã chọn CÔNG TY CP TM & CN TÂN TÚ để ký kết hợp đồng về việc Công ty Tân Tú  sẽ Gia công, Chế Tạo, Cung Cấp, Vận chuyển, Lắp Đặt, Thử tải, Chuyển giao vận hành Xi lanh thủy lực đóng mở chốt cửa, Trạm Nguồn, Tủ Điện Điều Khiển Gói Thầu XL 02 (Cống Cần Chông - Trà Vinh) Và XL 05 (Cống Chủ Chí - Phó Sinh).

 

Ngày 12 tháng 05 năm 2017, Tân Tú đã bàn giao các hạng mục của hợp đồng cho công ty An Hưng.

 

Ngày 01 tháng 08 năm 2017, đội ngũ kỹ thuật Tân Tú di chuyển đến Trà Vinh để hướng dẫn lắp đặt vận hành tại công trình Gói Thầu XL 02 (Cống Cần Chông - Trà Vinh).

 

Một số hình ảnh tham khảo:

 

        
       

 

Thử tải bàn giao cống Cần Chông