CÔNG TY TÂN TÚ Sửa chữa xy lanh thủy lực tại Cống kiểm soát triều và Trạm bơm Rạch Lăng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 Công ty CP Thương Mại Và Công Nghiệp Tân Tú đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Đô thị TP.HCM về việc Tân Tú sẽ Sửa chữa xy lanh thủy lực tại Cống kiểm soát triều và Trạm bơm Rạch Lăng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 24 tháng 04 năm 2017 Công ty CP Thương Mại Và Công Nghiệp Tân Tú đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Đô thị TP.HCM về việc Tân Tú sẽ Sửa chữa xy lanh thủy lực tại Cống kiểm soát triều và Trạm bơm Rạch Lăng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

 

Một số hình ảnh thực hiện công việc tại công trình: