GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Ngày 13 tháng 10 năm 2015 công ty CP Thương Mại Và Công Nghiệp Tân Tú đã tiến hành nộp đơn lên Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ tổng thể nhãn hiệu logo công ty Tân Tú.

- Ngày nộp đơn: 13/10/2015

 

- Ngày cấp bằng: 05/01/2018 

 

- Ngày công bố bằng: 26/02/2018